2. Ruffian fall 2013 runway by The Fashion Informer:Lauren David Peden